Ambilogo

FAQ

We hebben ons best gedaan om op deze website een goed beeld te geven van onze activiteiten, deze zullen niet volledig zijn.

Onderstaand een aantal vragen die wij op voorhand kunnen beantwoorden;

Vraag: 

Wat gebeurd er met het gedoneerde geld?

Antwoord:

Wij streven erna om al het geld direct in onze projecten te steken. Ook een stichting moet kosten maken, het is daarom niet mogelijk om dit voor de volle 100% te garanderen. Wij hanteren geen salarissen of tijdvergoedingen voor onze medewerkers, noodzakelijke en daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed! Tot op heden is 74% van de gedoneerde gelden direct in de projecten gebruikt.

Vraag: 

Hebben ze onze steun nodig?

Antwoord:

Wij zijn er van overtuigd dat het nodig is, immers als het goed gaat met deze ondernemers gaat het ook beter met de hele gemeenschap.